Lokalizacja przesądzona

Ten tydzień zaczynamy od zapoznania się z dziennikiem ustaw nr 1539.

Zawarta jest w nim ustawa z dnia 9 sierpnia 2018 r o zmianę ustawy o monitorowaniu drogowym i kolejowym. Zgodnie z nim:

Środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów obejmują: 

1) rejestr zgłoszeń wraz z modułem gromadzącym i przetwarzającym dane geolokalizacyjne, zwany dalej „rejestrem”; 

2) lokalizator;

3) zewnętrzny system lokalizacji, który przekazuje do rejestru dane geolokalizacyjne środka transportu.” 

A wiec w zestawieniu z wpisaną w ustawę nierównością w traktowaniu podmiotów (art. 30 ust 4) przewoźnicy maja jeszcze trudniej ...

Link do aktu prawnego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001539/O/D20181539.pdf

Regulacje wchodzą w życie 1 października 2018 r.

Życzymy miłej lektury i wytrwałości!