Pierwszy europejski przepis w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
broszura_stary_przepis_168x240_inter.jpg

Jako dodatek do wydawnictwa Bezpieczeństwo w Logistyce opublikowaliśmy faksymile pierwszego w Europie aktu prawnego odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych wra z tłumaczeniem. 

Jest to rozkaz z dnia 19 czerwca 1799 r w którym unormowano przewóz drogowy i wodny śródlądowy.

Można zamówić wersje papierową a dochód z tego wydawnictwa zasili działania Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który to podmiot udostępnił nam tekst przepisów do opracowania.

Zamówienia można realizaowac poprzez sklep-kierowcy.pl