Wniosek o powołanie grupy doradczej przy ministerstwie

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS wystosowało do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wniosek o powołanie formalnej grupy doradczej, która miała by za zadanie przede wszystkim podejmować prace w zakresie: 

  • ujednolicenia treści przepisów związanych z towarami niebezpiecznymi we wszystkich rodzajach transportu, 
  • proponowania zapisów przepisów w tym w zakresie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, 
  • opracowania katalogu umiejętności osób dla zaangażowanych w operacje transportowe towarów niebezpiecznych,
  • analizowania zdarzeń wypadkowych pod kątem koniecznych zmian,
  • postulowania niezbędnych interpretacji
  • przygotowywania stanowiska Polski dla prac w gremiach międzynarodowych odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych
  • uwzględnienia postulatów środowiska odnośnie bezpieczeństwa w przepisach.

 

Propozycja podyktowana jest koniecznością zintensyfikowania działań w zakresie ujednolicenia przepisów RID/ADR/ADN oraz uwzględnienia najnowszego stanu przepisów i techniki w prawie krajowym.