Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Doradca RID
Janek W - 2006/05/04 11:31
Mam pytanie dotyczące wymogu posiadania doradcy uczestnicząc w przewozie KOLEJOWYM (RID) towarow niebezpiecznych:
- czy aby nie być zobowiązanym do "posiadania" "doradcy RID" należy spełnić jeden czy oba warunki określone w Art. 30 ust. 3 ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych.
Jesteśmy uczestnikiem przewozu KOLEJOWEGO twarów niebezpiecznych, tzn. dokonujemy rozładunku. Dokonujemy tego sporadycznie i na własne potrzeby. Nasza podstawowa działalność nie jest związana z przewozem towarów niebezpiecznych.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
Dariusz Polak - 2006/05/05 09:32
Przed znalezieniem odpowiedzi na to pytanie dobrze najpierw spojrzeć na warunki, które musi spełniać osoba, aby być doradcą, zapisane w ustawie z 31-03-2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962 z późn. zm.)
Art. 33.
1. Doradcą może być osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na stanowiskach związanych z przewozem towarów koleją;
3) nie była karana za przestępstwo umyślne;
4) posiada świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, zwane dalej „świadectwem doradcy”.

Z art. 33 ust. 1 ustawy z 31-03-2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych wynika, że aby być doradcą należy jednocześnie spełniać cztery warunki.

Warunki, które muszą być spełnione, aby nie trzeba było wyznaczać doradcy, zapisane w ustawie o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, brzmią następująco:
Art. 30.
1. Przewoźnik kolejowy wykonujący przewóz koleją towarów niebezpiecznych lub inny podmiot uczestniczący w przewozie lub wykonujący związane z tym przewozem czynności pakowania, załadunku, napełniania, rozładunku lub przeładunku są obowiązani do wyznaczenia na swój koszt, doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, zwanego dalej „doradcą”.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy:
1) ilość towarów niebezpiecznych przewożonych w każdym wagonie jest mniejsza od ilości ograniczonych, określonych w Regulaminie RID;
2) ich podstawowa działalność nie jest związana z przewozem towarów niebezpiecznych, a przewozy tych towarów wykonywane są okazjonalnie i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska.

Ponieważ warunki, które muszą być, aby nie trzeba było wyznaczać doradcy, są zapisane w taki sam sposób, jak warunki, które musi spełniać osoba, aby być doradcą, dlatego wynika stąd, że aby nie trzeba było wyznaczać doradcy, muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych.

Do tego samego wniosku można dojść zaglądając do odpowiedniego przepisu Regulaminu RID, który brzmi następująco:
1.8.3.2
Władze właściwe państwa członkowskiego mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania wobec przedsiębiorstw:
a) zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do wojska lub podlegającymi wojsku, lub
b) których działalność dotyczy ograniczonych ilości towarów w każdym wagonie, które są mniejsze od ilości granicznych podanych w 1.1.3.6, 2.2.7.1.2 i w 3.3 i 3.4, oraz
c) dla których transport lub związany z nim załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych nie stanowi głównej lub dodatkowej działalności, a które okazjonalnie zaangażowane są w krajowy transport lub związany z nim załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych, stwarzających małe ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Zwracam uwagę, że w przepisie RID 1.8.3.2 warunki b) i c) są połączone spójnikiem „oraz” sygnalizującym konieczność jednoczesnego spełnienia obu warunków.

Wszystko jasne?

Nie bardzo, bowiem w Dyrektywie Rady 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. WE L 145 z 19-06-1996), której transpozycją jest ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, o czym świadczy odnośnik 1 w tytule ustawy, znajduje się przepis, który brzmi następująco:
Artykul 3
Wyjątki
Państwa Członkowskie mogą postanowić, że niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przedsiębiorstw:
a) których działalność dotyczy transportu towarów niebezpiecznych środkami transportu, które należą do sil zbrojnych lub znajdują się w zakresie ich odpowiedzialności;
b) których działalność dotyczy ilości, w każdej jednostce transportu, mniejszych niż te określone w uzupełnieniach 10010 i 10011 w załączniku B do dyrektywy 94/55/WE; lub
c) których działalność główna lub drugorzędna nie polega na transporcie, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, lecz które okazjonalnie zajmują się transportem krajowym, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych i stwarzających niewielkie niebezpieczeństwo lub ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Zwracam uwagę, że w art. 3 dyrektywy warunek b) i c) jest połączony spójnikiem „lub”, który sygnalizuje ich alternatywę.
Oznacza to, że zgodnie z dyrektywą 96/35/WE warunki b) i c), o których mowa w art. art. 30 ust. 3 ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych nie muszą być jednocześnie spełnione. Jednak przypuszczam, że takie orzeczenie mógły wydać dopiero za kilka lat trybunał w Strasburgu.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
yarroDGSA - 2008/11/19 21:07
Pozwolę sobie odkopać ten temat
czy zmieniło się coś w warunkach stwianych przed kandydatem na doradcę RID? chodzi mi tu głównie o te 5 lat zatrudnienia na stanowiskach zwiazanych z przewozem koleją. I jeszce zapytam o jedno. Czytając powyższe odpowiedzi wychodzi na to, że firmia, która napełnia i rozładowuje cysterny z paliwem musi posiadać doradcę RID. Czy tak??????

Edytowany przez: yarroDGSA, w: 2008/12/05 16:24
yarroDGSA II
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
Krzycho ! - 2008/12/13 19:41
Zdecydowanie tak !
Jeżeli dokonuje się czynności związanych z transportem koleją towarów niebezpiecznych, będąc bądź to rozładowcą , odbiorcą , nadawcą czy pakującym, a przewóz taki realizowany jest w oparciu o RID, to życzę powodzenia w udowadnianiu, że nie.
Hasło "cysterny" powinno dać wiele do myślenia, ja zapytam dalej, a jak oznakowane, jakiej pojemności ?
Pozdrawiam
P.S. wymaganie 5 lat "stażu" od kandydata na doradcę nadal obowiązuje.

Edytowany przez: Krzycho !, w: 2008/12/13 19:45
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
yarroDGSA - 2008/12/15 12:11
dzięki że ktoś w końcu się odezwał życzę powodzenia w udowadnianiu, że nie a kto powiedział że będę coś udowadniał, skoro tak jest w przepisach to tak ma być. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć o stawki dla doradcy RID od takiej firmy, tak z grubsza bo rozumiecie że konkretów tu nie podam więć i konkretów się nie dowiem.
Dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam

Edytowany przez: yarroDGSA, w: 2008/12/15 12:15
yarroDGSA II
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
Krzycho ! - 2008/12/16 00:23
YarroDGSA napisał:
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć o stawki dla doradcy RID od takiej firmy, tak z grubsza bo rozumiecie że konkretów tu nie podam więć i konkretów się nie dowiem.
Szanowny kolego, a jakie są stawki dla Doradcy ADR ? Pytam bo rynek nie jest jednorodny, ( z określoną ceną urzędową ).

YarroDGSA, bez urazy !, zapraszam na priv: krisless@poczta.onet.pl
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
yarroDGSA - 2008/12/16 08:17
uupsss! dotknąłem wrażliwego tematu
…i tu czas zakończyć ten wątek.
yarroDGSA II
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
Karol - 2011/06/02 15:12
A czy wykonując transport wewnątrzzakładowy, który zgodnie z Ustawą o przewozie koleją towarów niebezpiecznych art 2 ust 3 nie jest przewozem kolejowym,( na zakładowej bocznicy kolejowej ) cysterny z kwasem, bez prac załadunkowo-rozładunkowych powinniśmy wyznaczyć doradcę ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
Dariusz Polak - 2011/06/03 07:11
Radzę najpierw zastanowić się, czy transport wewnątrzzakładowyspełnia warunki podane w art. 4 pkt 25 ustawy z 28-03-2003 (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) o transporcie kolejowym
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
Karol - 2011/06/03 15:39
Zatrudniamy własnych maszynistów, posiadamy własną lokomotywę, obsługujemy odpłatnie dostawy dla właściciela bocznicy, nie jesteśmy przewoźnikiem kolejowym gdyż nie mamy licencji. Na bocznicy przeciągamy cysterny do punktu rozładunku na podstawie umowy - więc wydaje mi się że jest to transport wewnątrzzakładowy.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Doradca RID
Dariusz Polak - 2011/06/04 11:20
To teraz trzeba tylko przekonać o tym inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego. Jeżeli to zaakceptują, to doradca RID nie będzie potrzebny.

Choć - jak znam urząd – nie będzie to proste, bo z art. 4 ustawy o transporcie kolejowym wynika, że:

„przewoźnik kolejowy” oznacza przedsiębiorcę, który na podstawie licencji wykonuje przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną;

„usługa trakcyjna” oznacza działalność przedsiębiorcy polegającą na zapewnieniu pojazdu trakcyjnego (lokomotywa ?) wraz z obsługą do wykonania przewozu kolejowego (maszyniści ?)

Itd. Itp.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2019 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS