Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

baner Gazeta
urządzenia do napelniania
adrowiec - 2006/03/21 12:41
Kto mi pomoze znależc informacje na temat urządzeń do napełniania i oprózniania zbiorników transportowych
W rozporządzeniu pisze bardzo ogolnie ze podlegaja pod dozor .
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:urządzenia do napelniania
Dariusz Polak - 2006/03/21 15:50
Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, o których mowa w § 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 16-07-2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 z poźn. zm.) to pojęcie bardzo szerokie, od kurka z wężem po portowe ramiona przeładunkowe.

Z art. 44 pkt 1 lit. e ustawy z 21-12-2000 o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 01-03-2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz.U. Nr 16, poz. 184 z późn. zm.) wynika, że są to urządzenia techniczne, nad którymi dozór techniczny wykonuje Transportowy Dozór Techniczny. W związku z tym zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym właściwy minister, któremu podlega specjalistyczny organ dozoru technicznego, którym jest TDT, powinien ustalić, w drodze rozporządzenia, dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, czyli urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, objętych dozorem technicznym tego organu, warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie określonym w art. 8 ust. 4 oraz rodzaje specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji. Właściwy minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust 2, powinien uwzględnić w szczególności wymagania dotyczące konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, wykonania, osprzętu, oznaczeń, materiałów i elementów, naprawy lub modernizacji, zakresu badań technicznych urządzeń i elementów, terminów badań okresowych, rodzaju dokumentacji niezbędnej do objęcia dozorem i potwierdzenia prawidłowości wykonania, spawania, zgrzewania, lutowania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, badań nieniszczących oraz obsługi ikonserwacji.

Pomimo upływu czasu takie rozporządzenie nie ukazało się, chociaż na seminarium Stowarzyszenia DGSA w Szczyrku w marcu 2004 r. Dyrektor TDT informował zgromadzonych, że stosowne rozporządzenie czeka tylko na podpis Ministra.

W przypadku urządzeń technicznych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych produktami naftowymi wymagania techniczne są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21-11-2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie(Dz.U. Nr 243, poz. 2063).

W przypadku urządzeń technicznych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych innymi produktami ma zastosowanie art. 8 ust. 6 ustawy o dozorze technicznym, który mówi, że jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego, urządzenie to może być projektowane, wytwarzane, naprawiane lub modernizowane na podstawie warunków technicznych ustalonych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

Ponieważ w najbliższym czasie raczej nie należy się spodziewać opublikowania brakującego rozporządzenia, dlatego w sprawie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych należy kontaktować się z TDT.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:urządzenia do napelniania
Dariusz Polak - 2006/10/10 10:16
W Dzienniku Ustaw z 06-10-2006 r. Nr 181, poz. 1335 ukazało się długo oczekiwane rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

O znakowaniu urządzeń NO (do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych)jest mowa w rozdziale 5, czyli § 42 do § 45, zaś o oznakowaniu elastycznych przewodów przeładunkowych jest mowa w § 61 rozporzadzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 21-10-2006.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:urządzenia do napelniania
rides - 2006/12/17 21:50
wywarzane musza byc zgodnie z dyrektywami jesli podlegaja paramaetrami, chyba wich przypadku nie ma wylaczen a w takim ukladzie czy rozporzadzenie nie zaweza tematu bo co kraj unii to pewne dosiwadczenia i nie zawsze zgodne z rozporzadzeniem Jak to jest z urzadzeniami o cisnieniu wiekszym od 05 bara , czy kwalifikacje wg rid adr czy 1 lub duga grupa plynow a jesli tak to co z wymogami powiazanymi z charakterem plynow Pozdrawiam wszystkich.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2019 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS