Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

rzeczoznawcy
rides - 2006/08/11 09:26
punkt 6.8.2.4.5 RID okresla pojecie rzeczoznawcy wyznaczonego przez wladzę wlasciwą . Dalej pisze sie o koniecznosci zgloszenia i publikacji listy rzeczoznawcow . Moj problem dotyczy zbiornikow wagonow cystern przypisanych do okreslonego kraju ewidencyjnie /informacja w numerze wagonu/ i badanych przez rzeczoznawcow wskazanych na stronie OTIF przez inne państwo.Wynika z tego ze rzeczoznawcy np polscy moga badac zbiorniki niemieckie czy czeskie w zakresie badań 6.8.2.4.1 - 6.8.2.4.4. Czy rzeczywiscie tak jest.
A co naprawami zbiornikow innych krajow , ktore wymagaja prac spawalniczych i jest zgoda wlasciciela dla zakladu uprawnionego polskiego/ posiada uprawnienie wydane przez rzeczoznawcow/.Czy bdania nadzwyczajne polskiego dozoru po naprawie jest wystarczajace dla wlaczenia wagonu innych koleido eksplatacji.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:rzeczoznawcy
rides - 2006/08/17 07:27
Chyba tylko ja mam problemy ze stemplami na tabliczkach
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:rzeczoznawcy
Rides - 2006/08/17 08:22
Jest np BUREAU VERITAS i odbiera czeskie zbiorniki czy to zgodne z zapisami rid jesli ktos to analizowal to prosze o podpowiedz Z gory Dziekuje
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:rzeczoznawcy
Dariusz Polak - 2006/08/17 17:22
Z § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16-07-2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 z poźn. zm.) wynika, że zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odrębnych, podlegają dozorowi technicznemu.

Wykonywanie dozoru technicznego nad zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej, należy do zakresu działania Transportowego Dozoru Technicznego, co wynika z art. 44 pkt 1 lit. c ustawy z 21-12-2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

Art. 14 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym mówi, że urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, z wyjątkiem urządzeń, o których mowa w art. 15 ust. 1, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Warto zwrócić uwagę na art. 21 ustawy o dozorze technicznym, który mówi, że dokumenty wydane za granicą, stwierdzające wykonanie badań urządzenia technicznego, mogą być uznane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, jeżeli:
1) przewidują to odpowiednie porozumienia zawarte między jednostkami dozoru technicznego a właściwą w danym państwie instytucją wykonującą funkcję dozoru technicznego lub
2) wymagania techniczne, na podstawie których urządzenie zostało zaprojektowane i wytworzone, zapewniają bezpieczeństwo nie mniejsze niż polskie przepisy o dozorze technicznym.


Oznacza to, że polskie cysterny kolejowe do przewozu materiałów niebezpiecznych mogą być dopuszczone do eksploatacji przez TDT na podstawie badań wykonanych za granicą pod warunkiem spełnienia wymagań art. 21 ustawy o dozorze technicznym.

Istnieją również porozumienia między TDT i innymi instytucjami wykonującymi funkcję dozoru technicznego, na podstawie których inspektorzy TDT dokonują badań zagranicznych cystern kolejowych do przewozy materiałów niebezpiecznych. Sprzyja temu członkostwo TDT w International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC).

Z art. 4 ust. 1 ustawy z 31-03-2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962 z poźn. zm.) wynika, że w sprawach nieuregulowanych ustawą, do przewozu koleją towarów niebezpiecznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się Regulamin RID.

Z art. 8 pkt 3 lit. a ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych wynika, że Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest właściwą władzą w sprawach warunków technicznych zbiorników wagonów cystern, kontenerów-cystern, wieloelementowych kontenerów do przewozu gazu, cystern typu nadwozie wymienne, cystern odejmowalnych oraz cystern przenośnych - przeznaczonych do przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

Przepis RID 6.8.2.4.5 mówi, że próby, badania i rewizje, wymagane pod 6.8.2.4.1 do 6.8.2.4.4, powinny być wykonane przez rzeczoznawcę upoważnionego przez władzę właściwą.

W rozumieniu RID właściwą władzą jest organ(y), albo inne ciało(a), upoważnione w każdym kraju i w każdym szczególnym przypadku zgodnie z prawem krajowym, o czym mówi definicja zawarta w przepisie RID 1.2.1. Z przepisu RID 6.8.2.4.6 wynika, że państwa członkowskie powinny powiadomić sekretariat OTIF o rzeczoznawcach, którzy zostali zatwierdzeni do przeprowadzania badań, powiadomienie powinno zawierać pieczątkę i znak cechy, a sekretariat OTIF publikuje listę zatwierdzonych rzeczoznawców i zapewnia, że ta lista będzie uaktualniana. Aktualną listę polskich rzeczoznawców można znaleźć na stronie http://www.otif.org/otif/_defpdf/defpdf_2006/6.8.2.4.6_Polen.pdf . Zastanawiające jest, że na wymienionej liście nie ma niektórych rzeczoznawców, którzy wykonują badania wymagane pod 6.8.2.4.1 do 6.8.2.4.4, chociaż badają cysterny przeznaczone dla odbiorcy zagranicznego.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy RID nie nakładają obowiązku wykonywania badań i rewizji, wymaganych pod 6.8.2.4.1 do 6.8.2.4.4, przez rzeczoznawcę pochodzącego z tego samego kraju co cysterna. Przepis RID 6.8.2.4.6 zawiera jedynie szczegółowe wymagania, które powinien spełniać rzeczoznawca do przeprowadzenia badań zbiorników wagonów-cystern.

O tym, czy polska cysterna kolejowa zostanie dopuszczona do eksploatacji na podstawie badań wykonanych przez zagranicznych rzeczoznawców decyduje jednak polska właściwa władza, czyli Dyrektor TDT, i tam najlepiej kierować zapytania. Numer telefonu do Dyrektora TDT znajduje się na stronie http://www.tdt.pl/start.php?id=prezentacja&sub=kierownictwo
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:rzeczoznawcy
rides - 2006/08/18 08:29
Dziekuje Panie Dariuszu za wyczerpujaca odpowiedz
Poruszana tu problematyka wynika z zapytan napelniajacych cysterny , ktorzy sprawdzaja miedzy innymi obecność daty i stempla na tabliczce fabrycznej zbiornika.
I np w przypadku gdy stoja dwie cysterny i jedna bada rzeczoznawca CZ a druga BUREAU VERITAS to maja problem.
Nie wiem czy nie byloby korzystniejsze aby kazdy kraj opublikowal nie tylko swoich rzeczoznawcow ale tych , ktorych bdania uznaje
A swoja droga to zadna cysternacisnieniowa nie posiada znaku PI czy termin zostanie przesuniety
Pozdrawiam goraco
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:rzeczoznawcy
Dariusz Polak - 2006/08/20 19:10
Myślę, że problem rzeczoznawców pochodzących z innego kraju niż badane cysterny został już rozwiązany w proponowany przez Pana sposób w przypadku cystern będących ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi.

Zgodnie z art. 18 ustawy z 31-03-2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962 z późn. zm.) ciśnieniowe urządzenia transportowe mogą być poddawane okresowym badaniom na obszarze każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez notyfikowane jednostki kontrolujące. Notyfikowane jednostki kontrolujące w zakresie dyrektywy 1999/36/WE w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych można znaleźć na liście zamieszczonej na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/nb/en99-36-ec.pdf

Badaniom okresowym na obszarze każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mogą być poddawane używane cysterny, jeżeli zostały wcześniej poddane ponownej ocenie zgodności i umieszczono na nich oznakowanie Π, co wynika z art. 58 ust. 5 ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych.

To, że nie spotkał Pan dotąd żadnej cysterny ciśnieniowej, która posiadałaby oznakowanie Π może wynikać z faktu, że
1) spotkane cysterny ciśnieniowe są napełniane i badane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych nie podlegają ponownej ocenie zgodności
2) zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2) ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych muszą być poddane ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r., a ten termin jeszcze nie minął i nie zanosi się na jego prolongatę.

O tym, że nasza notyfikowana jednostka kontrolna nr 1468 nie próżnuje można przekonać się zaglądając na stronę http://www.tdt.pl/start.php?id=ocena_zgodnosci&sub=wykaz_certyfikatow&sub2=1999_36_WE na której można znaleźć również wagony-cysterny.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:rzeczoznawcy
rides - 2006/08/22 07:39
Mam do czynienia w przewazajacej wiekszosci z cysternami z innych krajow i zastanawia mnie sytuacja handlowcow , ktorzy zawieraja umowy na podstawie aktualnie waznych dopuszczen do ruchu miedzynarodowego przy teerminie badan w miesiacach lipiec sierpien a bez PI i wagony dopuszczone do ruchu miedzynarodowgo
Dzieki za dotychczasowe wyjasnienia i pozdrawiam serdecznie
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:rzeczoznawcy
Dariusz Polak - 2006/08/22 10:22
A mnie zachowanie handlowców wcale nie dziwi. Skoro nie upłynął jeszcze ostateczny termin umieszczenia oznakowania Π, a cysterna poddawana ponownej ocenie zgodności w celu umieszczenia na niej znaczka musi być wyłączona z ruchu, czyli nie będzie przynosić dochodu, to po co się spieszyć, zwłaszcza, jeśli konkurencja też się nie spieszy?

Będzie ciekawie w pierwszej połowie przyszłego roku, kiedy wielu będzie chciało poddać swoje cysterny ponownej ocenie zgodności.

W naszej notyfikowanej jednostce kontrolnej nr 1468 już zacierają ręce na myśl o tłumach okupujących korytarze na Chałubińskiego. Będzie popyt, będzie wyższa cena. Bo jak wytłumaczyć fakt, że do obecnej chwili minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, nie określił, w drodze rozporządzenia, maksymalnych wysokości opłat – miedzy innymi - za ponowną ocenę zgodnośći, zgodnie z delegacją zawartą w art. 24 ust. 4 ustawy z 31-03-2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962 z poźn. zm.)?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2019 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS