Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Podkłady kolejowe odpad
lukaszuznanski - 2018/06/12 13:00
Witam. Czy odpadowe podkłady kolejowe o kodzie 17 02 04* mają jakiś numer UN, można je przewozić bez ADR ?
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Podkłady kolejowe odpad
wit - 2018/09/12 16:30
Temat przeszedł bez echa na Forum.
Jednak spawa staje się ostatnio głośna. 03.09.2018 w Radiu TOK FM pani profesor Magdalena Popowska z firmy BACTrem przedstawiła „problem” (można odtworzyć na podcast). Pisze o tym też dzisiejsza „GW”.
Drewniane podkłady kolejowe w dalszym ciągu są niezastąpione. Podkłady ze strunobetonu nie zawsze mogą być użyte do budowy szlaku kolejowego.
Podkłady drewniane muszą być oczywiście impregnowane. Do tego celu używa się KREOZYTU (olej kreozotowy). Produkt ten zawiera azbest i zgodnie z ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z 1997 roku nie powinien być stosowy. Jednak do tej pory nie ma innego odpowiedniego produktu. 4 zakłady w Polsce w dalszym ciągu stosuję kreozot do impregnacji podkładów.
Azbest to nie materiał trujący klasy 6.1 jednak z uwagi na udowodnione właściwości rakotwórcze klasyfikowany jest w klasie 9: UN 2212 „AZBEST NIEBIESKI (krokidolit) lub AZBEST BRĄZOWY (amozyt, misoryt) oraz UN 2590 „AZBEST BIAŁY (chryzotyl, aktynolit, antofilit, tremolit).
Olej kreozotowy klasyfikowany jest do UN 3082. Natomiast ODPADOWE podkłady kolejowe nasączone tym preparatem powinny być przewożone pod UN 3077.
Zwracam uwagę na przepis szczególny 168:
„Azbest, który jest zaburzony lub unieruchomiony w lepiszczu naturalnym lub sztucznym (takim jak cement, tworzywa sztuczne itp.) w taki sposób, że nie jest możliwe uwolnienie podczas przewozu niebezpiecznych ilości włókien azbestu łatwych do wchłaniania drogą oddechową, nie podlega przepisom ADR. Wyroby zawierające azbest, które nie spełniają powyższego warunku, nie podlegają przepisom ADR, jeżeli są zapakowane w taki sposób, że nie jest możliwe uwolnienie podczas przewozu niebezpiecznych ilości włókien azbest łatwych do wchłaniania drogą oddechową.”
Włókna azbestowe w postaci pyłu (mierzone w mikronach) są szkodliwe dla zdrowia człowieka. Wdychane z powietrzem powodują pylicę azbestową, zwłóknienie płuc- azbestozę i są powodem RAKA.
Z powyższych względów głupotą jest kupowanie i sprzedawanie odpadowych podkładów na opał lub dla „upiększania ogródka”. Azbest jest niepalny i podczas spalania uwalnia się do atmosfery. Azbest uwalnia się również z zaimpregnowanego drewna w słoneczne dni spędzane np. w „pięknym ogródku” szczególnie podczas pieczenia kiełbasek na ognisku.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Podkłady kolejowe odpad
transadr - 2018/09/12 23:05
wit napisał:
Temat przeszedł bez echa na Forum.
Jednak spawa staje się ostatnio głośna. 03.09.2018 w Radiu TOK FM pani profesor Magdalena Popowska z firmy BACTrem przedstawiła „problem” (można odtworzyć na podcast). Pisze o tym też dzisiejsza „GW”.
Drewniane podkłady kolejowe w dalszym ciągu są niezastąpione. Podkłady ze strunobetonu nie zawsze mogą być użyte do budowy szlaku kolejowego.
Podkłady drewniane muszą być oczywiście impregnowane. Do tego celu używa się KREOZYTU (olej kreozotowy). Produkt ten zawiera azbest i zgodnie z ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z 1997 roku nie powinien być stosowy. Jednak do tej pory nie ma innego odpowiedniego produktu. 4 zakłady w Polsce w dalszym ciągu stosuję kreozot do impregnacji podkładów.
Azbest to nie materiał trujący klasy 6.1 jednak z uwagi na udowodnione właściwości rakotwórcze klasyfikowany jest w klasie 9: UN 2212 „AZBEST NIEBIESKI (krokidolit) lub AZBEST BRĄZOWY (amozyt, misoryt) oraz UN 2590 „AZBEST BIAŁY (chryzotyl, aktynolit, antofilit, tremolit).
Olej kreozotowy klasyfikowany jest do UN 3082. Natomiast ODPADOWE podkłady kolejowe nasączone tym preparatem powinny być przewożone pod UN 3077.
Zwracam uwagę na przepis szczególny 168:
„Azbest, który jest zaburzony lub unieruchomiony w lepiszczu naturalnym lub sztucznym (takim jak cement, tworzywa sztuczne itp.) w taki sposób, że nie jest możliwe uwolnienie podczas przewozu niebezpiecznych ilości włókien azbestu łatwych do wchłaniania drogą oddechową, nie podlega przepisom ADR. Wyroby zawierające azbest, które nie spełniają powyższego warunku, nie podlegają przepisom ADR, jeżeli są zapakowane w taki sposób, że nie jest możliwe uwolnienie podczas przewozu niebezpiecznych ilości włókien azbest łatwych do wchłaniania drogą oddechową.”
Włókna azbestowe w postaci pyłu (mierzone w mikronach) są szkodliwe dla zdrowia człowieka. Wdychane z powietrzem powodują pylicę azbestową, zwłóknienie płuc- azbestozę i są powodem RAKA.
Z powyższych względów głupotą jest kupowanie i sprzedawanie odpadowych podkładów na opał lub dla „upiększania ogródka”. Azbest jest niepalny i podczas spalania uwalnia się do atmosfery. Azbest uwalnia się również z zaimpregnowanego drewna w słoneczne dni spędzane np. w „pięknym ogródku” szczególnie podczas pieczenia kiełbasek na ognisku.


Podkłady kolejowe nasączone kreozytem nie zawierają azbestu i nie są towarem niebezpiecznym.

Podział azbestu na niebieski, brązowy i biały zniknął z ADR wiele lat temu.
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

Odp:Podkłady kolejowe odpad
wit - 2018/09/16 21:29
Oczywiście mój błąd.
Nieuważnie, a właściwie z przerwami słuchałem audycji w Radiu TOK FM w dniu 03.09.2018 r.
Audycja dotyczyła odpadowych podkładów kolejowych lecz prof. Popowska również wspominała o problemach z azbestem.
Jeżeli chodzi o kreozot jako środek impregnujący drewno zgodnie z kartą charakterystyki (z 2017 r.) w identyfikacji zagrożeń występuje zwrot H350 czyli może powodować raka!!!
W pkt. 14 karty klasyfikowany jest do klasy 9 UN 3082.
Kreozot do impregnacji podkładów jest używany od 1839 roku jednak jego właściwości kancerogenne zostały stwierdzone niedawno. Okazuje się, że podczas ciepłych dni impregnat uwalnia się z podkładów. Świadczą o tym próbki pobranej gleby z nasypów kolejowych.
Transader twierdzi, że podkłady nasączone kreozotem nie są towarem niebezpiecznym. Mam tu wątpliwości. Oczywiści rozstrzygnięciem sprawy będzie zbadanie próbek np. przez IPO Warszawa.
Ktoś kto zajmuje się utylizacją tych odpadów na pewno takie badania zlecił, bo w katalogu odpadów klasyfikowany jest „ z gwiazdką”.
Natomiast podtrzymuję tezę, że „upiększanie ogródka” podkładami lub używanie ich jako opał jest głupotą z uwagi na zwrot H350.
Druga sprawa to azbest. Korzystałem z własnego materiału z 2013 r. i nie zwróciłem uwagi na zmianę nazwy na:
UN 2212 AZBEST AMFIBOLOWY (amozyt, tremolit, aktynolit, antofilit, krokidolit)
UN 2590 AZBEST CHRYZOTYL.
Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość wysyłania postów przez anonimowych użytkowników.

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2019 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS