Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Numer 1/2009 Drukuj Email
27.03.2009.

2009_01_okadka.jpgZe słowawstępu

 Mamynowy ADR! Niestety szybkość jego wydanie nie przełożyła się najakość… Uważny czytelnik przepisów zauważy wiele„nowatorskich” zapisów. Po pierwsze, polski ADR różni siędość znacznie od pierwowzoru angielskiego, a po drugie —pominięto niektóre zmiany. Tradycyjnie, przewoźnicy będą musielisobie poradzić. Prezentujemy zatem dostrzeżone różnice orazzapewniamy, że jako redakcja będziemy stawiać pytania i prosić oodpowiedzi.

Pierwszetegoroczne wydanie poświęciliśmy nie tylko nowym przepisom. Nadobry początek wszyscy prenumeratorzy otrzymają specjalny dodatek„Wytyczne Postępowania Awaryjnego”. Jego celem jest ukazaniepodstawowych zasad bezpieczeństwa, które powinien spełnić każdyz uczestników operacji transportowych. Zainteresowanimagazynowaniem znajdą też opracowania w zakresie wymagań dla„magazynów chemicznych”.

Udałosię nam też zebrać część danych statystycznych związanych zrokiem 2008. Porównujemy je z latami ubiegłymi i musimy zauważyć,że w niektórych aspektach rok ubiegły był lepszy … Miejmynadzieję, że obecny rok, mimo wszechogarniających informacji okryzysie, nie będzie gorszy.

Początekroku, to także nowa edycja naszego badania rynku pasów. Kupujemy,obserwujemy i już mamy pierwsze uwagi. Prezentujemy je w dodatku„Technika Mocowania i Zawieszania”.

Zapraszamydo lektury

MarekRóżycki

RedaktorNaczeln

Czytaj
 
ADR / RID / ADN - planowana zmiana ustaw krajowych Drukuj Email
23.03.2009.

Przekazujemy projekt ustawy o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.

Wdrożenie ustawy jest obligatoryjne zgodnie z  zaleceniami dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. W oparciu o nią wszystkie państwa członkowskie powinny dokonać ujednolicenia przepisów krajowych związanych z transportami lądowymi. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem oraz zgłaszanie uwag.Czytaj
 
ADR 2009 już obowiązuje Drukuj Email
19.02.2009.

W dzienniku ustaw z dnia 19 lutego br. opublikowane zostało Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanej wersji załączników A i B umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.  

Tekst opublikowano w Dzienniku Ustaw numer 27 pozycja 162.

 
Informacja o zmianach w prawie chemicznym Drukuj Email
14.02.2009.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 informujemy o  harmonogramie obowiązywania przepisów w/w rozporządzenia. 

Zapraszamy do zapoznania się z całością informacji!

Czytaj
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 361 - 372 z 428

BEZPŁATNY BIULETYN

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

forumtransportu.jpg
© 2018 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS