Towary Niebezpieczne ADR - RID - ADN - IMDG - ICAO / Bezpieczeństwo w transporcie i przemyśle BHP - ISO - SQAS / Doradztwo - Wydawnictwa - Szkolenia - Oprogramowanie

Nowe możliwości Drukuj Email
02.04.2020.

Uprzejmie informujemy, Ĺźe na poziomie MIĘDZYNARODOWYM stworzono moĹźliwość ułatwionego rozlewu środków odkaĹźających. 

Umowa multilateralna M 328 przewiduje moĹźliwość „wyłączenia” z ADR opakowań do 5 L ze środkami odkaĹźającym. Dla potrzeb stosowania umowy w Polsce wymagane jest przystąpienie do umowy. ZłoĹźyliśmy wniosek o przystąpienie przez Polskę do tej umowy.


W załączeniu nieoficjalne tłumaczenie umowy. O podpisaniu umowy poinformujemy.


Marek RóĹźycki

Czytaj
 
Kierowcy mogą spokojnie jeździć! Drukuj Email
26.03.2020.
Dzisiaj ukazało się w DU MI  Obwieszczenie nr. 15  Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 324 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/UmowaWielostronnaM32426.03.2020-sig.pdf

UMOWA WIELOSTRONNA M 324

zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR i świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 ADR

W drodze odstępstwa od przepisów pkt 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Świadectwa te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 grudnia 2020 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcie dokumentu, który ma zostać przedłużony.

W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 grudnia 2020 r.

Niniejsza umowa obowiązuje do 1 grudnia 2020 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR - sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.

Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.
Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR Minister Infrastruktury

 
Kierowcym Doradcy i Pojazdy ADR Drukuj Email
18.03.2020.

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Mamy to!

Do sekretariatu UNECE wpłynęły umowy multilateralne.


Umowa multilateralna M324 dotycząca certyfikatów szkolenia kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR oraz certyfikatów dla doradców zgodnie 1.8.3.7 ADR a także umowa M235, która dotyczy ważności świadectw dopuszczenia pojazdów. Z naszych źródeł wiemy, że umowy podpiszą co najmniej 3 państwa więc na pewno staną się prawem. Wygląda to tak:

Niezależnie od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. 

Certyfikaty można odnowić, jeśli kierowca wykaże się przed 1 grudnia 2020 r. uczestnictwem w szkoleniu odświeżającym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zda egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR.

Niezależnie od przepisów  1.8.3.16.1 ADR, wszystkie świadectwa przeszkolenia dla doradców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, których ważność upływa w okresie od 1 marca 2020 r. do 1 listopada 2020 r., są ważne do 30 listopada 2020 r.

Umowa wchodzi w życie od razu. 

W przypadku pojazdów (świadectw) zastosowano podobny mechanizm.

By regulacje były wiążące dla Polaków posiadających polskie uprawnienia i dokumenty odpowiedni Minister musi ją podpisać. Złożyliśmy stosowny wniosek. Tak czy inaczej osoby, które zdobyły uprawnienia za granicą i nie mogły udać się na szkolenia i egzaminy do Austrii mogą spać spokojnie. 

Nie rozwiązany jest jeszcze problem szkoleń RID (doradcy) ale i nad tym pracujemy!

 

Zapraszamy na kolejne kursy dla doradców po uspokojeniu się sytuacji. Zakładamy, że szkolenie w czerwcu już się odbędzie a zatem. Trzymajmy się zdrowo do tego czasu!

 
Kierowcy i doradcy a coronavirus Drukuj Email
18.03.2020.

Wyniku podjętych przez nas inicjatyw możemy przekazać, że Austria złoży do sekretariatu ONZ umowę multilateralną pozwalającą na wyjątkowe przedłużenie uprawnień doradców i kierowców, które kończą się w czasie obowiązywania pandemii w ten sposób, by można było spokojnie je przedłużyć po zakończeniu walki z wirusami. O szczegółach poinformujemy niebawem.

 
Sprawozdania roczne Drukuj Email
26.02.2020.

W dniu 28 lutego upływa termin składania sprawozdań ocznych za rok 2019. Zobowiązani do jego złożenia są uczestnicy przewozu, a więc podmioty uczestniczące w operacjach transportowych towarów niebezpiecznych. Sprawozdanie składa się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego dla transportu drogowego, prezesa UTK w przypadku transportu kolejowego oraz odpowiednich Dyrektorów Urzędu Żeglugi Śródlądowej - dla transportów rzecznych. Zwracamy uwagę, że zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Infrastruktury sprawozdanie składać powinni także Ci, którzy figurują w dokumentacji jako nadawcy lub odbiorcy nawet, gdy nie wykonują fizycznie operacji załadunku, napełniania i rozładunku a także pakujący towary niebezpieczne. Fakt korzystania z wyłączeń związanych z działem 1.3 i powodującym brak obowiązku oznaczania jednostki transportowej nie przesądza o braku obowiązku wyznaczenia doradcy oraz sporządzenia sprawozdania.

Ze względu na brak praktyki publikacji oficjalnych stanowisk redakcja periodyku „Bezpieczeństwo w Logistyce” zestawiła wszystkie oficjalne odpowiedzi na pytania stawiane odnośnie sprawozdań w specjalnym zeszycie. Jest on dostępny poprzez stronę bezpieczenstwowlogistyce.pl


 
Sprawozdania - interpretacje Drukuj Email
13.02.2020.
W związku z licznymi pytaniami zgłaszanymi do redakcji "Bezpieczeństwa w Logistyce" w ostatnim czasie wysłanych zostało kilka zapytań do właściwych organów oraz Ministsrestwa Infrastruktury. Przedstawimy najnowsze informacje:

Pytanie:

Czy pakujący i napełniający musi składać sprawozdanie ?

Zgodnie przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), „pakujący” i  „napełniający” są uczestnikami  przewozu i w związku z tym ciążą na nich obowiązki określone przepisami tej Umowy. Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych (Odpowiedź MI z 2020 roku)

Pytanie: Czy w sprawozdaniu należy wykazywać ilości towarów przewozowych na zasadach określonych pod 1.1.3.6?

Kwestie te reguluje załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.  (Odpowiedź MI z 2020 roku)

Fakt wykonywania przewozów pojazdem oznaczonym nie ma wpływu na obowiązki związane ze wyznaczenim doradcy (i jego obowiązkami) . (Odpowiedź MI z 2013 r).

Więcej - w wydaniu specjalnym wydawnictwa "Bezpieczeństwo w Logistyce" (https://bezpieczenstwowlogistyce.pl/strona-startowa/)


 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 14 z 458

Zapewnij sobie od teraz otrzymywanie bezpłatnych biuletynów z naszej witryny!
Imię:
Email:


LOGOWANIE


Nie pamiętam hasła!
Konto? Zarejestruj mnie!

forumtransportu.jpg
© 2020 WORTAL WIEDZY ADR, RID, BHP, GSA, IMDG, ADN, SDS, ISO, SQAS